sangetsu (1)

Về Sangetsu

Công ty Sangetsu mang đến niềm vui thiết kế cho những người tạo ra không gian mới .

Niềm vui khi thực hiện được ước mơ trong chính ngôi nhà của mình. Niềm vui của việc hình thành và hiện thực hóa các không gian và cơ sở thương mại chưa từng có.

Sangetsu hướng tới mục tiêu chia sẻ niềm vui tạo ra giá trị mới với người sáng tạo, người sử dụng sản phẩm nội thất và những người có liên quan .

CATALOGUE

sangetsu (4)

2021-2024 ストリングス

sangetsu (3)

シンプルオーダー vol.2

2019-2022 AC

sangetsu (2)

RBコレクション vol.1